Nieuws

Door een nieuwe overeenkomst met Viggo Schiphol B.V. en het verlengen van het bestaande contract met KLM, verstevigen wij onze positie op Schiphol.

In deze corona periode is ons is een meerjarige opdracht gegund voor de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO).

Aan Pouw Vervoer is een meerjarige opdracht gegund voor het vervoer van personeel rondom de werkzaamheden aan de verlenging van de A16 bij Rotterdam beter bekend als “De Groene Boog”.

Pouw Vervoer heeft het internationale milieucertificaat ISO14001 behaald.

Inschrijven nieuwsbrief