Pouw Vervoer heeft het internationale milieucertificaat ISO14001 behaald.

Eigenaar Johan Pouw poseert trots met het ingelijste ISO14001 certificaat. Johan Pouw met Iso 14001 certificaat Dit certificaat geeft aan dat wij een managementsysteem hanteren, dat voldoet aan de vastgestelde eisen op het gebied van milieu. Daarmee laten wij zien dat wij structureel aandacht besteden aan het onderwerp milieu in onze bedrijfsvoering.

ISO14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen in het bedrijfsleven op te zetten en te certificeren. Het systeem richt zich op beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieu, waardoor milieurisico's in de gehele keten worden beheerst en verminderd.

Door middel van o.a. inzet van HVO brandstof, is het mogelijk om een aanzienlijke Co2 verlaging te realiseren. Ook binnen de organisatie zijn milieudoelstellingen ingezet. Onze chauffeurs zijn en worden geschoold met de training de training Het Nieuwe Rijden (HNR) en E-driver en leren actief brandstof- en CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast investeren wij in milieuwbewuste oplossingen zoals het toepassen van LED verlichting, verminderen van papierverbruik, elektriciteit, milieubelastende stoffen en afvalstromen. 

Wij zijn trots dat de ISO14001 certificatie toegevoegd kan worden aan onze andere certificaten, waaronder ISO9001 (kwaliteit) en het Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg (veiligheid). Dit geeft een mooie basis om verder te ontwikkelen op het gebied van milieuverantwoord werken.

Inschrijven nieuwsbrief